Styckning

Vi erbjuder nu även legostyckning av återtag av lamm, får, gris och nöt. Vi är godkända för KRAV-styckning och märkning.

Vi styckar utifrån önskemål, våra rekommendationer och kunskap om anatomi och vaccumpackar och märker. Vi sköter transport från Gotlands Slagteri till våra lokaler i Roma där du som producent sedan hämtar ut.

Så klart kan vi också göra specialtillverkad korv eller andra typer av förädling av köttet.

Hör av dig för bokning eller mer info.